Podsumowanie kadencji 2020/2021 w Rotary Club Koszalin

Pomimo przeciwności, jakie zafundowała nam pandemia, kadencja 2020/2021 w Rotary Club Koszalin była nie mniej intensywna i owocna niż poprzednie. Działo się tak wiele dzięki aktywnym członkom klubu, dzięki temu, że utrzymywaliśmy ze sobą kontakt, dzięki temu, że Rotarianie nieustająco chcą działać na rzecz innych, niosąc bezinteresowną pomoc.

Jeśli chcielibyśmy przedstawić minioną kadencję w liczbach, to mamy się czym pochwalić. Przeznaczyliśmy łącznie ponad 500 tys. zł na działania charytatywne, organizując lub wspierając aż 15 inicjatyw społecznych. Zorganizowaliśmy blisko 50 spotkań (w większości wirtualnych). Wysłałem do członków RC Koszalin ponad 50 wiadomości z bieżącymi informacjami o tym, co działo się, co dzieje się i co będzie się działo w naszym klubie, a ich treść stanowiła później znaczącą część „biuletynów informacyjnych”, które można znaleźć na stronie RC Koszalin w dziale Aktualności.

Wspólnymi siłami udało nam się urozmaicić nasze spotkania. Zarówno te nieliczne w rzeczywistości, jak i wiele spotkań wirtualnych. I tak w pierwszy poniedziałek miesiąca podsumowywaliśmy każdy miniony miesiąc i omawialiśmy plany na najbliższy miesiąc, w drugi poniedziałek miesiąca miały miejsca wystąpienia członków naszego klubu, w trzeci poniedziałek miesiąca odbywały się spotkania towarzyskie, a w czwarty poniedziałek miesiąca organizowaliśmy spotkania z gośćmi zewnętrznymi, m.in. Gubernatorem Dystryktu 2231 Januszem Kozińskim, Aleksandrą Zwolak ze Strefy 3L, dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej Jerzym Korczakiem, Julią Telegą oraz Justyną Lityńską z Toastmasters Polska.

Najważniejsze jednak były nasze działania charytatywne. Niewątpliwie największym sukcesem było sfinalizowanie zakupu urządzenia do diagnostyki retinopatii wcześniaków dla koszalińskiego szpitala. Zasługującym na uwagę projektem było wyremontowanie domu starszej, niepełnosprawnej Pani Heleny z Miłogoszczy. Poza tym koszaliński klub Rotary po raz kolejny wspomógł Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, doposażając poradnię stomatologiczną oraz wspierając go finansowo i sprzętowo w walce z COVID-19.

Jednym z podstawowych działań Rotary jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w aspekcie społecznym, w związku z czym w minionej kadencji nasz klub wspomógł koszalińską „Fundacja Twórczości Społecznej Latika” w akcji umilającej Walentynki podopiecznym DPS Koszalin. Koszalińscy Rotarianie postanowili też na bieżąco dostarczać artykuły spożywcze do koszalińskiej jadłodzielni, wspierając „Szafę od serca”. Zorganizowaliśmy również dwie akcje przekazania rowerów: dla SOSW w Koszalinie oraz dla SOSW w Bobrowie.

Tym, co łączy Rotary w Polsce i na świecie jest wzajemne wspieranie się klubów rotariańskich w akcjach społecznych. Koszalińskie inicjatywy były wspierane przez kluby z kraju i z zagranicy, a nasz klub wspierał inne kluby, takie jak RC Szczecin, RC Poznań Puszczykowo, RC Warszawa Wilanów, RC Szczecin Intenational czy RC Warszawa Józefów.

Ponadto współtworzyliśmy treść do wydawnictwa „90 lat Rotary w Polsce 1931-2021”. Zorganizowaliśmy także konkurs „O Rotary” polegający na przygotowaniu opisu działalności Rotary w taki sposób, aby dało się to opowiedzieć podczas wjeżdżania windą na IV piętro.

Warto również wspomnieć o pracach na rzecz strony internetowej www.koszalin.rotary.org.pl oraz naszych profilów w portalach społecznościowych. Informacje o naszej działalności pojawiały się zarówno w ogólnopolskim magazynie Rotary, jak i w lokalnych mediach.

Podsumowując, miniony rok rotariański był trudny, pełen wyzwań, zmian, obaw i stresu, ale dostosowaliśmy się do panującej sytuacji, uruchomiliśmy narzędzia komunikacji i działaliśmy aktywnie dalej. Pandemia się nie skończyła, ale nie ma już tak groźnego wymiaru, w związku czym mam nadzieję, że kadencja 2021/2022 będzie kontynuacją intensywnych działań charytatywnych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla projektów realizowanych przez współpracujące z nami kluby Rotary.

Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim dobrym ludziom za hojność, przychylność i aktywność na rzecz działań Rotary.

Past Prezydent Rotary Club Koszalin
Robert Bodendorf

Przeczytaj także: