Doświadczony przedsiębiorcaPatriota gospodarczyZałożyciel spółki MIKROSERWISPrezes spółki Business SoftwarePrezes Zachodniopomorskiego ZPP

Business Software Sp. z o.o.
Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin